Сертифікований курс по програмі “BAS Бухгалтерія”

Сертифікований курс по програмі “BAS Бухгалтерія”

5000 грн / 10 занять

Набувши статусу Центр сертифікованого навчання, ми оголошуємо про початок проведення на регулярній основі курсу Використання прикладного рішення «BAS: Бухгалтерія».

Курс, що пропонується, є сертифікованим, тобто він схвалений розробниками програмного продукту та передбачає отримання необхідного комплексу вмінь і навичок по роботі з програмою. Вас навчатимуть кваліфіковані викладачі, чия підготовка також підтверджена відповідними сертифікатами.

Слід відзначити, що «BAS: Бухгалтерія» – це сучасний та найбільш розповсюджений серед бухгалтерів програмний продукт, знання якого стає невіддільною компетенцією кожного бухгалтера.

Зареєструватись

Кому підійде наш курс

Студентам облікових спеціальностей
Студентам облікових спеціальностей

Якщо по закінченню навчання ти плануєш працювати бухгалтером, то беззаперечною конкурентною перевагою на ринку праці буде твоє вміння володіти програмою "BAS Бухгалтерія" на високому рівні.

Бухгалтерам-початківцям
Бухгалтерам-початківцям

Ви вже працюєте та користуєтесь програмою "BAS Бухгалтерія", однак відчуваєте нестачу знань, маєте сумніви щодо коректності внесення даних, коригуєте цифри в балансі ручними операціями. Проходження курсу дасть відповіді на всі ваші запитання.

Досвідченим бухгалтерам
Досвідченим бухгалтерам

Вам бракує системного розуміння функціонування всіх підсистем або виникають труднощі на окремих ділянках обліку. Ми розставимо все по полицях.

Як проходить навчання

Курс передбачає десятиденне вечірнє навчання (проводиться в робочі дні протягом двох тижнів) і побудований у вигляді наскрізного прикладу, який охоплює повний цикл роботи підприємства. При цьому матеріал логічно розбивається на теми, в межах кожної з яких передбачена:

Лекційна частина
Лекційна частина

Викладач ознайомлює користувачів з основними налаштуваннями, довідниками, документами та принципами роботи з ними.

Тренінг
Тренінг

Під час тренінгу слухачі знайомляться з порядком відображення операцій, виконуючи завдання разом з викладачем.

Практикум
Практикум

Передбачає закріплення отриманих знань і навичок шляхом самостійного виконання практичних завдань.

Програма сертифікованого курсу «Використання прикладного рішення BAS Бухгалтерія»

В рамках теми проводиться загальний огляд прикладного рішення, зокрема можливості налаштування інтерфейсу, порядок реєстрації користувачів системи, введення інформації про організацію, налаштування облікової системи, використання плану рахунків, введення початкових залишків та відображення поточних господарських операцій.

Вивчаються загальні принципи та механізми підсистеми, методика ведення нормативно-довідкової інформації, типовий документообіг закупівлі та продажу запасів, складські операції, звітність підсистеми.

Розглядаються налаштування підсистеми та механізми обліку, порядок ведення нормативно-довідкової інформації, методика відображення грошових та негрошових розрахунків з контрагентами, способи контролю стану розрахунків за допомогою бухгалтерських звітів.

Передбачає ознайомлення з принципами обліку, основними налаштуваннями підсистеми, відпрацювання навичок введення нормативно-довідкової інформації, відображення операцій з готівковими та безготівковими грошовими коштами, ведення розрахунків з підзвітними особами.

Вивчається реалізована в програмі методика обліку ПДВ (очікуваний та підтверджений ПДВ, простий та складний облік ПДВ), порядок формування податкових документів, засоби контролю облікових даних.

Розглядається загальна нормативно-довідкова інформація та порядок налаштування підсистеми, вивчається методика ведення кадрового обліку, нарахування та виплати зарплати, ведення розрахунків з бюджетом, звітність підсистеми.

Проводиться огляд загальних принципів обліку в підсистемі, методика ведення нормативно-довідкової інформації, типовий документообіг обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, звіти для контролю облікових даних.

Вивчаються основні прийоми відображення операцій щодо отриманих послуг, які облікувуються в складі витрат періоду, витрат майбутніх періодів, транспортно-заготівельних витрат, методика обліку наданих послуг і виконаних робіт, способи контролю облікових даних.

Розглядається порядок виконання операцій із закриття періоду: підготовчі операції (відновлення хронології документів, контроль від’ємних залишків, розгорнутого сальдо), нарахування податків і зборів, регламентні процедури закриття місяця, визначення фінансового результату, підготовка регламентованої звітності, заборона редагування даних закритого періоду.

 

Передбачає ознайомлення з настройками підсистеми, освоєння методики накопичення витрат виробничої діяльності, відображення випуску продукції та послуг, механізму розрахунку собівартості, обліку операцій з давальницькою сировиною, звітність по результатах виробничої діяльності.

Розкриваються принципи та механізми обліку у валюті, порядок розрахунків із контрагентами в іноземній валюті, документообіг закупівлі по імпорту, реалізації на експорт, відображення валютообмінних операцій, аналіз розрахунків у валюті.

Розглядаються звіти, що будуються на даних бухгалтерського обліку, але представляють інформацію у простій та зрозумілій формі для керівництва організації. Звіти згруповані за напрямами: продажі, кошти, розрахунки, загальні показники.

Вартість та знижки

Вартість проходження курсу складає 5000 грн.

Можливі наступні знижки:

  • при оформленні групової заявки одразу на 4-х і більше осіб – 5%;
  • при купівлі програми у нас знижка – 20%
  • тільки для наших клієнтів знижка – 15%
  • для студентів навчальних закладів знижка – 10%
Вартість та знижки
Після закінчення курсу ви отриаєте сертифікат про проходження курсу та методичний посібник
Сертифікований курс по програмі “BAS Бухгалтерія”
Сертифікований курс по програмі “BAS Бухгалтерія”
Де і як будуть проходити заняття?

Заняття проходять за адресою м.Чернівці, вул. Воробкевича 33 оф. №116 в обладнаному приміщенні з 18:00 до 20:30 в групах кількістю 4-6 осіб. Групи набираються регулярно.

Як зареєструватись?

Для того, щоб ми включили Вас у групу, Вам необхідно заповнити анкету слухача та зачекати на дзвінок він менеджера.

Зареєструватись