Пакети супроводу

Пакет "Мінімум"

900 грн/міс
9 900 грн/рік

 • Доступ до навчальних матеріалів
 • Програма для здачі звітності
 • Доступ до оновлень
 • Консультації розробника
 • Консультації аудитора
 • Участь у семінарах
 • Створення резервних копій
 • Консультації наших спеціалістів
 • Знижка за годину роботи понад тариф

Пакет "Базовий"

1 600 грн/міс
18 300 грн/рік

 • Доступ до навчальних матеріалів
 • Програма для здачі звітності
 • Доступ до оновлень
 • Консультації розробника
 • Консультації аудитора
 • Участь у семінарах
 • Створення резервних копій
 • Консультації наших спеціалістів (1 год)
 • Знижка за годину роботи понад тариф

Пакет "Оптимальний"

3000 грн/міс
35 100 грн/рік

 • Доступ до навчальних матеріалів
 • Програма для здачі звітності
 • Доступ до оновлень
 • Консультації розробника
 • Консультації аудитора
 • Участь у семінарах
 • Створення резервних копій
 • Консультації наших спеціалістів (3 год)
 • Знижка за годину роботи понад тариф 10%

Пакет "Бізнес"

4400 грн/міс
51900 грн/рік

 • Доступ до навчальних матеріалів
 • Програма для здачі звітності
 • Доступ до оновлень
 • Консультації розробника
 • Консультації аудитора
 • Участь у семінарах
 • Створення резервних копій
 • Консультації наших спеціалістів (5 год)
 • Знижка за годину роботи понад тариф 15%

Детально про вміст пакетів

Буде надано доступ до сайту на ВАШ особистий кабінет – https://its.bas-soft.eu/

Інформаційна система ІТС (ІС ІТС) створена спеціально для користувачів програм автоматизації бізнесу.

У ній представлені новини, коментарі та консультації фахівців з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, рекомендації з оподаткування господарських операцій, покрокові інструкції щодо їх відображення у програмах для автоматизації бізнесу, інструкції щодо складання бухгалтерської, податкової та іншої звітності та надсилання її до контролюючих органів в електронному вигляді за допомогою сервісу «FREDO Звіт», інструкції з налаштування обміну первинними документами між контрагентами за допомогою сервісів «FREDO ДокМен» та «FlyDoc», інструкції з налаштування сервісів для автоматичного заповнення карток контрагентів «Пактум.Контрагент» та оновлення довідкової інформації «RDI Service».

FREDO Звіт – інтегрований з програмами для автоматизації бізнесу сервіс здачі електронної звітності до Державних органів, адміністрування ПДВ, реєстрації податкових документів (ПН/РК) в ЄРПН та обміну ними між контрагентами.

Є можливість надсилати звіти до державних органів (Державна податкова служба, Пенсійний фонд, Державна служба статистики, Фонд соціального страхування та інші державні органи) в будь-який зручний час та отримання квитанцій про доставку звіту за призначенням;

Ознайомитись з можливостями та перевагами модуля можна тут:  FREDO Звіт

Буде налаштовано автоматичне оновлення програми, завдяки цьому Ваша програма буде завжди актуальною згідно законодавства.

Консультації спеціалістів Служби технічної підтримки розробників програмних продуктів BAS/1С без навчання та віддаленого підключення.

Як скористатися детально на сайті.

Користувачі програм для автоматизації бізнесу мають можливість поставити запитання експертам і аудиторам з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, а також за допомогою зазначених фахівців сформувати запит до ДПС.

Якщо буде проплата за рік, надається 12 консультацій, які можна використати в даному періоді. У місяці можна поставити будь-яку кількість запитань, але не більше кількості консультацій у пакеті (12).

Також можна придбати необхідну кількість консультацій.

Приймаються до розгляду запитання за наступними темами:

 • бухгалтерський облік:
  • відображення в обліку конкретних господарських операцій;
  • правила заповнення бухгалтерських (в тому числі первинних) документів;
  • правила заповнення та подання бухгалтерської звітності.
 • податковий облік:
  • визначення бази оподаткування податків і зборів;
  • порядок сплати податків і зборів;
  • правила заповнення та подання податкової звітності.
 • єдиний соціальний внесок;
 • виправлення помилок, відповідальність і санкції у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування;
 • оплата праці і трудові відносини, кадрові питання;
 • соціальне страхування;
 • РРО, каса та безготівкові розрахунки;
 • бюджет;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • приватне підприємництво.

Не приймаються до розгляду запитання:

 • які носять комплексний характер з необхідністю моделювання ряду ситуацій та вимагають широкого розкриття теми;
 • з організації та оптимізації бізнесу;
 • з оптимізації оподаткування і вибору організаційно-правової форми та режиму оподаткування;
 • пов’язані з оцінкою ризиків;
 • що стосуються правовідносин, які регулюються іноземним, регіональним і місцевим законодавством;
 • зі складання та оцінки юридично значущих документів (договорів, актів, претензій, позовів, наказів, інструкцій і т.д.);
 • щодо заповнення форм звітності на підставі наведених даних клієнта;
 • з оцінки проведених певним чином господарських операцій;
 • із ситуацій, що потребують детального аналізу документів суб’єктів господарювання;
 • які носять особистий характер і не пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання;
 • сформульовані некоректно (зміст запитання не дає змоги відповісти на нього коректно);
 • з відображення господарських операцій у конфігураціях «BAS» та «1С:Підприємства»*.

* У разі надходження в одному листі запитань щодо ведення обліку та порядку відображення у конфігураціях «BAS» та «1С:Підприємства», відповідь буде надано тільки на запитання щодо ведення обліку. Для уточнення порядку відображення господарської операції у типових конфігураціях, після отримання відповіді аудитора, слід звернутися до Служби технічної підтримки користувачів BAS або 1С:Підприємства.

Поставити запитання можна:

Як правильно поставити запитання?

 1. Вкажіть назву та організаційно-правову форму компанії.
 2. Вкажіть реєстраційний номер програми «BAS» або «1С:Підприємство».
 3. Опишіть господарську ситуацію, яка викликала запитання: сформулюйте умови, за яких вона виникла, визначте дії, які були вчинені, вкажіть всі особливості, які можуть вплинути на відповідь (режим оподаткування, період здійснення операції тощо).
 4. Чітко і грамотно формулюйте свої думки.
 5. Кожне запитання має надсилатися окремим листом. У разі отримання листа, який буде містити кілька запитань, не пов’язаних між собою, буде відправлена відповідь про неприйняття до розгляду звернення, яке містить кілька запитань. Таким чином, необхідно визначиться з найбільш важливим запитанням, і направити його аудитору.
 6. За кожним запитанням можна задавати не більше одного уточнюючого запитання. У разі надання аудитором відповіді на уточнююче запитання, консультація вважається завершеною. У разі виникнення додаткових запитань користувачі можуть придбати (докупити) необхідну кількість консультацій аудитора.

Допомога в складанні запиту до ДПС

Якщо сталася господарська ситуація, яка не у повній мірі врегульована податковим законодавством, або має неоднозначне або двояке трактування, то для перестраховки та уникнення штрафів доцільно звернутися до ДПС із запитом.

Платника податків, який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі відповідно до п. 53.1 ст. 53 ПКУ, не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня).

Для того, щоб оформити запит до ДПС на ІПК і отримати відповідь на поставлене запитання, потрібно, по-перше, щоб запит містив обов’язкові реквізити, перераховані в п. 52.1 ст. 52 ПКУ, а по-друге, максимально прискіпливо потрібно віднестися і до формування тексту запиту, щоб фахівці ДФС відповіли саме на те питання і саме у тому ключі, який цікавить. Якраз з цим в рамках сервісу фахівці зможуть допомогти. Потрібно тільки максимально детально описати суть питання, а вони допоможуть сформувати з нього запит таким чином, щоб мінімізувати ризики отримати відписку від ДПС.

Терміни відповідей

Зазвичай, підготовка відповіді на запитання займає 7 робочих днів з моменту отримання остаточно сформульованого запитання.

День отримання запитання і день відправлення відповіді в цей термін не включаються.

Звертаємо вашу увагу, що одночасно від одного користувача приймається в роботу тільки одне запитання. Наступне запитання користувач може надіслати після отримання відповіді на попереднє запитання.

Форма відповіді

Відповіді надаються тільки на запитання, що стосуються господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що їх задає.

Відповідь на кожне запитання надається у письмовій формі, не передбачає розгорнутого аудиторського висновку, відображає думку фахівців і носить консультаційно-рекомендаційний характер. Рішення про застосування рекомендацій у господарській діяльності приймає безпосередньо одержувач консультації. Аудиторська компанія «НАРМС» і партнер, який надав доступ до сервісу «Консультації аудитора», не несуть юридичної та матеріальної відповідальності за результати застосування консультації у господарській діяльності користувача. Користувач, який задав запитання, не має права надавати отриману відповідь або будь-яку його частину третім особам або використовувати її у своїй діяльності іншим чином, крім вирішення ситуацій, що виникають під час своєї господарської діяльності.

Відповіді надсилаються електронною поштою, на адресу з якої було отримано запитання.

Запитання і відповіді, розглянуті в рамках сервісу «Консультації аудитора» можуть бути використані в консультаційних матеріалах без узгодження з користувачами.

Інформація із заданих запитань (кількість і зміст) може бути передана в Вашу обслуговуючу компанію, з якою у особи, яка поставила запитання, укладено договір супроводу.

Лекторій – це регулярні зустрічі користувачів з методистами ІТС та запрошеними спеціалістами.
Мета семінарів – як питання змін у законодавстві та відображення цих змін у програмі автоматизації бізнесу, так і найактуальніші проблеми, що забезпечені в бухгалтерів-практиків та кадрових спеціалістів.
Кожна тема, що міститься в рамках Лекторій, складається з двох частин: присвяченого нормативному регулюванню питання, що зазначене в темі лекції, а інше – тому, як це реалізовано в програмі. Спілкуйтеся, задавайте питання і отримуйте відповіді та рекомендації.

Переваги

 • Лекторій – це унікальна можливість поспілкуватися з методистами ІТС та запрошеними спеціалістами, отримати достовірну інформацію «з першого вуста».
 • Ви отримуєте компетентні відповіді на питання без додаткових витрат на дорогу.
Для уточнення інформації про проведення лекторіїв звертайтеся за електронною поштою seminar@unionba.com.ua або телефоном +380 (44) 221-38-63.

Втрата даних – нічний кошмар величезної кількості користувачів. Файли можуть бути втрачені з різних причин: від випадкової помилки користувача і збою системи до хакерської атаки і дій шкідливого вірусу.

Природно, якщо подібне відбувається, то хотілося б мати можливість відновити дані, які можуть бути дорожчими за сам пристрій.

Налаштування створення резервних копій можна: кожного дня, 1 раз в тиждень, 1 раз в місяць, або за потреби.

Консультаційні послуги наших сертифікованих спеціалістів, з віддаленим підключенням (навчання, аналіз проблем, усунення помилок).

Також є можливість доробити функціонал та додаткові послуги (оновлення/перенесення залишків з попередніх редакцій, публікація, згортка інформаційної бази, налаштування зовнішніх обробок Клієнт-банк, Медова стиковка, тощо).